“AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİ "ƏDƏBİYYAT" QƏZETİNİN KÖLƏSİNƏ ÇEVRİLİB.”– İBRAHİM HƏSSAS
Elşən İsmayıl tərəfindən "Müsahibə" bolməsinə 21:12 25 avqust 2021 tarixində əlavə olunmuşdur

“AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİ "ƏDƏBİYYAT" QƏZETİNİN KÖLƏSİNƏ ÇEVRİLİB.”– İBRAHİM HƏSSAS (şairlə müsahibəmizdən)

   Ötən günlərdə dəyərli sənətkar, şair, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi, əməlləri və sənətilə Şirvan şəhərinin və bütün Şirvan elinin fəxri olan, mətbuatda “İbrahim Həssas” kimi tanınan İbrahim müəllimlə bir çay süfrəsində görüşdük və həyat və yaradıcılığı barəsində səmimi bir söhbət etdik. İndi sizlərə o söhbətdən çıxardığımız maraqlı müsahibəni təqdim edirik:

 

  1. İbrahim Həssasın qısa həyat yolu?

 

-        Qismətdən mən elə bir torpaqda doğulmuşam ki, o torpaq Əfzələddin Xaqani, İmadəddin Nəsimi, Seyid Əzim Şirvani, Mirzə Ələkbər Sabir, Məhəmməd Hadi, Abbas Səhhət və s. kimi söz ustadları yetişdirib. Bu torpağın havasındanmı, suyundanmı bilmirəm, nədənsə bu torpaqda doğulanlar incəsənət adamı olmağın bir addımlığındadırlar hər zaman. Kimi Allahın bu insanlara bəxş etdiyi ilahi istedadın sayəsində bu bir addımı atır, kimi də özünə verilən bu istedaddan xəbəri olmadan bu dünyada yaşayır və ölüb gedir. Ta qədim dövrlərdən Şamaxı mühitinin ədəbiyyata təsiri inkaredilməzdir. Və bu təsiri öz həyatımda da hiss etməyə bilməzdim. Valideynlərimin, ailə üzvlərimdən olanların bəzilərinin, qan qohumluğu daşıdığım insanların çoxunun şeir yazmaq bacarığı olub və şeirə-sənətə bağlı insan olublar. Lap kiçik yaşlarımdan cızma-qaralar etsəm də, yaradıcılığa 2000-ci illərdən başlamışam. Özümü 2000-ci illər ədəbiyyatına mənsub hesab edirəm. İlk kitabım 2008-ci ildə "Sən dediyin günəş çıxıb" adında çap olunub. İkinci kitabım 2017-ci ildə çapdan çıxan "Yasəmən rəngli kədər" adlı kitabdır. "Kölə olma!" adlı kitabım 2019-cu ildə çap olunan üçüncü kitabımdır. Bundan əlavə tələbəlik illərində "Addımlar" almanaxının 5-ci sayında, 2010-cu ildə "Muğanın səsi" adlı almanaxda, 2012-ci ildə "Əbədi Şirvan" başlıqlı (Ədəbi-bədii, elmi-kütləvi, publisistik rüblük jurnalda) şeirlərim çap olunub.

 

  1. Sizin üçün Ədəbiyyat nə deməkdir?

 

-        Ədəbiyyat - sözə dəyər verən, sözü gözləri üstündə üfləyib saxlayan bir adamın özünü təsdiq etməsi üçün bir arenadır. Azad, sərbəst düşünən insanların haqqa tapındığı yerdir. Bu yerdə namərdlərə, satqınlara, yaltaqlara, şərəfini itirənlərə yer yoxdur. Mübarizə meydanıdır, o meydan ki, orada ədalətsizliyə, haqsızlığa, Allahsızlığa qarşı meydan sulayanlar yer alır. Və bu meydanda tülkülərə, tülküsifətlərə heç zaman yer yoxdur.

 

  1. Sevgi şeirlərdəmi, ya həyatdamı daha gözəldir?

 

-        Sevginin məkanı və zamanı yoxdur. Sevgi hər yerdə, hər vaxt gözəldir. Viktor Hüqo demişkən, "Dünyada ən böyük xoşbəxtlik, əmin olmaqdır ki, sizi sevirlər, sizin özünüzə görə sevirlər, daha dəqiq desək, sizə rəğmən sevirlər". Bu mənada real həyatda sevgini yaşamaq, sevginin dadını çıxarmaq şeirlərdə duymaqdan, hiss etməkdən daha gözəldir. Hərçənd ki, şeir özü də bir sevgidir. Sevgidən doğulan, sevginin dünyaya gətirdiyi bir prosesdir. Sevgi haqqında yazılan şeirlərin hər biri könül oxşayır. Sadəcə baxır sən o şeiri hansı anda, hansı durumda oxuyursan. Biri də var sən o şeirlərdən oxuduğun sevgini öz həyatında yaşayırsan. Bu, daha qəlb ovudandır.

 

  1. Günümüzün ədəbi problemləri?

 

-        Sovet imperiyası dağılıb müstəqillik qazandığımız gündən bu vaxtacan ədəbiyyatımızda müsbətə doğru elə də böyük hadisə baş verməyib. Bu o deməkdir ki, ədəbiyyatımız tərəqqi etmək yolunu ya azıb, ya da itirib. Bunun da başlıca səbəbləri var. Səbəblərdən ən başlıcası yazıçı Anarın 30 ilə yaxın bir müddətdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi kimi bir quruma başçılıq etməsidir. Əlbəttə ki, "əvəzolunmaz bir insan yoxdur" deyilən bir qayda mövcud deyil. Bu adam elə bilir ki, bu Birlik, bu Birliyin binası, daşı-divarı onun əbədi malikanəsidir. Kimsə nə əlindən ala bilər, nə də yaxın dura bilər. Adam özünü doğrudan-doğruya Ramiz Mehdiyev kimi aparır. Sanki ədəbiyyatın monopoliyasına baxır bu adam. Nəinki paytaxtda, hətta bölgələrdə də bu birliyin filiallarına rəhbərlik öz adamlarının əlində cəmlənib. Bu səbəbdən doğan nəticələr göz qabağındadır. Məsələn, Yazıçılar Birliyi son 30 ildə hansı şairə, hansı yazıçıya öz balansından ev verib? Orta və cavan nəsil qələm əhlindən kimin kitabları bu qurum tərəfindən kütləvi şəkildə çap olunub? Hansısa romanına, hekayəsinə, şeirinə görə kimə qonorar verilib? Hansı azad, sərbəst düşüncəli yazarın kitabının təqdimatı təntənəli şəkildə keçirilib? Əlbəttə ki, olsa-olsa, əqidəcə, təfəkkürcə özlərinə yaxın olan insanların. Hansı ki, hər il böyük məbləğdə pullar ayrılır bu Birliyə. Kitablarda, qəzetlərdə, sosial şəbəkələrdə bir-birini tərifləməkdən, bir-birinə xoş söz deməkdən ibarətdir bu Birliyin siması. Məncə, artıq ləğv olunmalı, dağıdılmalıdır bu Birlik. Yeni formatda, ampulada ədəbi nəsə yaradılmalıdır. Sovet təfəkküründən qopan, ayrılan, müstəqil şəkildə özünü ifadə edən bir təşkilatda cəm olmalıdır şairlər, yazıçılar. Yalnız bu şəkildə tərəqqidən söhbət gedə bilər. Dünya ədəbiyyatına çıxışımız da bu yolla mümkündür. Ədəbi aləmdə utancverici hal bilirsiniz, nədir? "Ədəbiyyat" qəzeti adlandırdığımız bir qəzet çoxdandır ki, siyasiləşib. Yazıçılar Birliyi "Ədəbiyyat" qəzetinin köləsinə çevrilib. Bu daha dözülməzdir.

 

  1. Ən çox sevdiyiniz ədəbi janr və cərəyan?

 

-        Mən, ümumiyyətlə, istər şeir, istərsə də nəsr olsun, yazmamışdan öncə planlaşdırmıram ki, hansı vəzndə, hansı janrda yazacağam. Bədii yazı yazmaq bir haldır. Bu hal gəldikdən sonra sən artıq bilirsən ki, qələmi hansı janra tərəf sürükləyəcəksən. Mənim əruz vəznində də, heca vəznində də, sərbəst şeirdə də yazılarım var. Janra gəlincə şeirdə qoşma formasında, gəraylı formasında olan müasir dördlüklər daha çox könlümü oxşayır. Nəsrdə isə yığcam, oxunaqlı hekayələri, esseləri çox sevirəm. Qaldı ki, kənardan romantik kimi görünsəm də, mən realistəm. Bu baxımdan mənim ruhuma, ovqatıma realizm cərəyanı daha yaxındır. Buna baxmayaraq daim həqiqət axtarışındayam. Bəzən surrealizmə də baş vururam. (gülür)

 

  1. Xoşbəxt olmaq, yoxsa yaxşı yaşamaq – hansı sizin üçün daha çox önəmlidir?

 

-        Xoşbəxt olmaq mənəvi prosesdir. Yaxşı yaşamaq isə iki anlamda başa düşülə bilər: Maddi və mənəvi. Maddi cəhətdən yaxşı yaşayan insan xoşbəxt olmaya da bilər. Ancaq xoşbəxt olmaq mənəvi baxımdan elə yaxşı yaşamaq deməkdir. Lope de Veqanın bir sözü var: "İnsan özünü xoşbəxtliyə yalandan inandırsa belə, gözəldir. Çünki bu, şəxsə rahatlıq gətirir".

 

  1. Şirvan şəhərində ədəbi mühit necədir, sizcə, hansı işlər görülə bilər bu haqda?

 

-        Şirvan şəhərində ədəbi mühit, demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Yazıb-yaradanlar fərd halında özünü göstərir. Bu şəhərdə ədəbi dərnəklərin, cəmiyyətlərin olmasına ciddi ehtiyac var. Ədəbiyyatla maraqlanan, yazıb-yaradan, sözə qiymət verən insanlar yetərincədir. Əfsus ki, onların bir yerə toplanması, toplum halında fəaliyyət göstərməsi üçün hec bir mühit yoxdur. Dəfələrlə bu barədə adiyyatı orqanlara təklifimi bildirsəm də, nəticəsi olmayıb. İstər yaşlı, istərsə də gənc nəsil arasında qələm əhli var. Hətta yaradıcılıqla məşğul olan xanımlar da az deyil. Toplaşmaq, fəaliyyət göstərmək üçün bir yer nəzərdə tutulsa, yavaş-yavaş qalan məsələləri həll etmək olar.

 

  1. Vətən mövzulu şeirlərdə sizcə, pafos çoxdur və ya təbiilik, səbəb nədir?

 

-        Zənnimcə, bu mövzu elə bir mövzudur ki, burada boğazdan yuxarı danışmaq olmaz, danışsan belə tez nəzərə çarpacaq. Vətən mövzusunda yazılan şeirlərin əksəriyyəti içdən deyilən şeirlərdir. Təbiilik bu səpkili şeirlərin mayasıdır. Ancaq pafos da olmalıdır. Çünki insanlar təmtəraqlı, tərənnüm xarakterli, seçilmiş fikirləri özləri boyunlarına almasalar da belə daha tez həzm edə bilirlər.

 

  1. Hansı şairin həyatını yaşamaq istərdiniz və niyə?

 

-        Öz həyatımı yaşamaq daha xoşdur mənə. Hər bir şair, yazıçı özü öz həyatını necə yaşayacağını lap gənc vaxtlarından müəyyənləşdirir və yaşayacağı bu həyatı bir növ cəmiyyətə təlqin də edir. Ancaq belə bir şansım olsaydı, ulu Nəsiminin həyatını yaşayardım. Mən bir neçə dəfə demişəm, indi də deyirəm: "Azərbaycanda ən hündür heykəl İmadəddin Nəsimiyə qoyulmalıdır". Bu adam mübarizə rəmzidir. Necə ki İslam dinində Həzrəti Hüseyn bu missiyanı layiqincə yerinə yetirib, ədəbiyyatda da bu öhdəliyi Nəsimi vicdanlı şəkildə daşıyıb. Ədəbiyyatda mübarizə deyəndə, mübarizəkarlıq deyəndə Nəsimi yada düşür. Qorxmazlıq, mərdlik, şərəfli yaşamaq, azad və sərbəst düşüncə, təfəkkür anlayışları Nəsimi yaradıcılığının əsasını təşkil edir. Nəsimi ucalıq, saflıq simvoludur.

 

10. Yaradıcılıq planlarınız?

 

-        Heç nəyi əvvəlcədən planlaşdırmıram. Necə olacaq, nə cür olacaq, olacaq! Yaradıcılıq haqqında bir anın içində hansısa fikrə düşə bilərəm. Ancaq istərdim ki, yarımçıq qalan yazılarımı tamamlayım. Xüsusən də, nəsr əsərlərim yaxın zamanlarda yığılıb çap olunsa, sevincimə səbəb olardı. Bunun üçün də yazıların üzərində ciddi şəkildə işləmək lazımdır. Bax bu, ancaq planımda yoxdur. Mən heç vaxt yaradıcılığımın arxasınca qaçmamışam ki, onu bir yana çıxarım. Elə yaradıcılığım da mənimlə birlikdə addımlayıb. Əl-ələ tutuşub gedirik ömrün sonlarına doğru. Mənim onu yarı yolda qoymaq fikrim yoxdur, hesab edirəm ki, o da məni yarı yolda qoymaz! Qustav Flober deyib ki, "Yazıçılıq - inandığını kəşf etmək sənətidir". Və beləcə inandıqlarımızı kəşf edə-edə yazıb-yaradırıq.

 

 

Müsahibəni apardı: ELŞƏN İSMAYIL

Gənc ədib və kino insanı


... dəfə oxunub
Qiymət verilməyib...
[qiymət ver ]
Şərh yaz
Eric Jones
[20 sentyabr 2021 04:24]
My name’s Eric and I just came across your website - yazar.in - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least. Your content’s pretty good, wouldn’t change a thing. BUT… Eyeballs don’t pay the bills. CUSTOMERS do. And studies show that 7 out of 10 visitors to a site like yazar.in will drop by, take a gander, and then head for the hills without doing anything else. It’s like they never were even there. You can fix this. You can make it super-simple for them to raise their hand, say, “okay, let’s talk” without requiring them to even pull their cell phone from their pocket… thanks to Talk With Web Visitor. Talk With Web Visitor is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know immediately – so you can talk to that lead immediately… without delay… BEFORE they head for those hills. CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. Now it’s also true that when reaching out to hot leads, you MUST act fast – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge – like 100 times better! That’s what makes our new SMS Text With Lead feature so powerful… you’ve got their phone number, so now you can start a text message (SMS) conversation with them… so even if they don’t take you up on your offer right away, you continue to text them new offers, new content, and new reasons to do business with you. This could change everything for you and your business. CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to learn more about everything Talk With Web Visitor can do and start turing eyeballs into money. Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – you could be converting up to 100x more leads immediately! It even includes International Long Distance Calling. Paying customers are out there waiting. Starting connecting today by CLICKING HERE https://talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=yazar.in
Eric Jones
[01 oktyabr 2021 07:58]
Good day, My name is Eric and unlike a lot of emails you might get, I wanted to instead provide you with a word of encouragement – Congratulations What for? Part of my job is to check out websites and the work you’ve done with yazar.in definitely stands out. It’s clear you took building a website seriously and made a real investment of time and resources into making it top quality. There is, however, a catch… more accurately, a question… So when someone like me happens to find your site – maybe at the top of the search results (nice job BTW) or just through a random link, how do you know? More importantly, how do you make a connection with that person? Studies show that 7 out of 10 visitors don’t stick around – they’re there one second and then gone with the wind. Here’s a way to create INSTANT engagement that you may not have known about… Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know INSTANTLY that they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally checking out yazar.in. CLICK HERE http://talkwithcustomer.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. It could be a game-changer for your business – and it gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately (and there’s literally a 100X difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes.) Plus then, even if you don’t close a deal right away, you can connect later on with text messages for new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship. Everything I’ve just described is simple, easy, and effective. CLICK HERE http://talkwithcustomer.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://talkwithcustomer.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithcustomer.com/unsubscribe.aspx?d=yazar.in
Eric Jones
[05 oktyabr 2021 19:03]
Hi, my name is Eric and I’m betting you’d like your website yazar.in to generate more leads. Here’s how: Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you as soon as they say they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re still there at yazar.in. Talk With Web Visitor – CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com for a live demo now. And now that you’ve got their phone number, our new SMS Text With Lead feature enables you to start a text (SMS) conversation – answer questions, provide more info, and close a deal that way. If they don’t take you up on your offer then, just follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today! Try Talk With Web Visitor and get more leads now. Eric PS: The studies show 7 out of 10 visitors don’t hang around – you can’t afford to lose them! Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=yazar.in
Eric Jones
[15 yanvar 2022 05:41]
Good day, My name is Eric and unlike a lot of emails you might get, I wanted to instead provide you with a word of encouragement – Congratulations What for? Part of my job is to check out websites and the work you’ve done with yazar.in definitely stands out. It’s clear you took building a website seriously and made a real investment of time and resources into making it top quality. There is, however, a catch… more accurately, a question… So when someone like me happens to find your site – maybe at the top of the search results (nice job BTW) or just through a random link, how do you know? More importantly, how do you make a connection with that person? Studies show that 7 out of 10 visitors don’t stick around – they’re there one second and then gone with the wind. Here’s a way to create INSTANT engagement that you may not have known about… Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know INSTANTLY that they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally checking out yazar.in. CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. It could be a game-changer for your business – and it gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately (and there’s literally a 100X difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes.) Plus then, even if you don’t close a deal right away, you can connect later on with text messages for new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship. Everything I’ve just described is simple, easy, and effective. CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://jumboleadmagnet.com/unsubscribe.aspx?d=yazar.in
Eric Jones
[08 fevral 2022 21:51]
Hey, this is Eric and I ran across yazar.in a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing around – what happens next? Do you get a lot of leads from your site, or at least enough to make you happy? Honestly, most business websites fall a bit short when it comes to generating paying customers. Studies show that 70% of a site’s visitors disappear and are gone forever after just a moment. Here’s an idea… How about making it really EASY for every visitor who shows up to get a personal phone call you as soon as they hit your site… You can – Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you the moment they let you know they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site. CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. You’ll be amazed - the difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour or more later could increase your results 100-fold. It gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation. That way, even if you don’t close a deal right away, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. Pretty sweet – AND effective. CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://jumboleadmagnet.com/unsubscribe.aspx?d=yazar.in
Eric Jones
[11 fevral 2022 22:31]
My name’s Eric and I just found your site yazar.in. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Talk With Web Visitor – CLICK HERE http://talkwithwebtraffic.com for a live demo now. Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you the moment they let you know they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site. And once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation… and if they don’t take you up on your offer then, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. CLICK HERE http://talkwithwebtraffic.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Studies show that 70% of a site’s visitors disappear and are gone forever after just a moment. Don’t keep losing them. Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://talkwithwebtraffic.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebtraffic.com/unsubscribe.aspx?d=yazar.in
Eric Jones
[14 fevral 2022 12:20]
Good day, My name is Eric and unlike a lot of emails you might get, I wanted to instead provide you with a word of encouragement – Congratulations What for? Part of my job is to check out websites and the work you’ve done with yazar.in definitely stands out. It’s clear you took building a website seriously and made a real investment of time and resources into making it top quality. There is, however, a catch… more accurately, a question… So when someone like me happens to find your site – maybe at the top of the search results (nice job BTW) or just through a random link, how do you know? More importantly, how do you make a connection with that person? Studies show that 7 out of 10 visitors don’t stick around – they’re there one second and then gone with the wind. Here’s a way to create INSTANT engagement that you may not have known about… Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know INSTANTLY that they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally checking out yazar.in. CLICK HERE http://talkwithwebtraffic.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. It could be a game-changer for your business – and it gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately (and there’s literally a 100X difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes.) Plus then, even if you don’t close a deal right away, you can connect later on with text messages for new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship. Everything I’ve just described is simple, easy, and effective. CLICK HERE http://talkwithwebtraffic.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://talkwithwebtraffic.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebtraffic.com/unsubscribe.aspx?d=yazar.in
Eric Jones
[15 fevral 2022 02:24]
Hi, Eric here with a quick thought about your website yazar.in... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content. But all too often, they come up short when it comes to engaging and connecting with anyone who visits. I get it – it’s hard. Studies show 7 out of 10 people who land on a site, abandon it in moments without leaving even a trace. You got the eyeball, but nothing else. Here’s a solution for you… Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. You’ll know immediately they’re interested and you can call them directly to talk with them literally while they’re still on the web looking at your site. CLICK HERE http://talkwithwebtraffic.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. It could be huge for your business – and because you’ve got that phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately… and contacting someone in that 5 minute window is 100 times more powerful than reaching out 30 minutes or more later. Plus, with text messaging you can follow up later with new offers, content links, even just follow up notes to keep the conversation going. Everything I’ve just described is extremely simple to implement, cost-effective, and profitable. CLICK HERE http://talkwithwebtraffic.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. You could be converting up to 100X more eyeballs into leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://talkwithwebtraffic.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebtraffic.com/unsubscribe.aspx?d=yazar.in
10+18=
Hesaba giriş
Müəllif

Elşən İsmayıl
Haqqında
GƏNC ƏDİB VƏ KİNO İNSANI
Əlaqə
Tel.:
055 626 96 64
E-mail:
ismayilelshan@gmail.com
Sosial şəbəkə:
Facebook
YouTube-da izlə
Facebook
0.0252 saniye