Solma, gülüm, solma...
Elşən İsmayıl tərəfindən "Şeir" bolməsinə 13:25 19 mart 2018 tarixində əlavə olunmuşdur

Solma, gülüm, solma...

(sərbəst vəznli şeir)

 

Solma, gülüm, solma,

Hələ təzə açmısan,

Qönçələrin, yarpağın

Hələ tərdi, tazədi.

Solma, gülüm, solma,

Sən solarsan, quraqlıq

Vurar məni, bürkü tək,

Bu qəlbimi, könlümü

Axı sənə açmışam mən,

Səndən öncə yox idim,

Sənlə var olmuşam mən,

Solma, gülüm, solma...

 

Solma, gülüm, solma,

Solma tazə çiçəyim,

Bil, sənə bağlanmışam,

Sən olmusan gərəyim,

Ürəyim

Sənlə yaşayır hər an,

Sən olmasan neylərəm?!

Vallahi mən bilmirəm,

Ağlamaram, gülmərəm,

Günəş təki çıxmaram,

Ay tək gecə gəlmərəm,

Solma, gülüm, solma...

 

Solma, gülüm, solma,

Solma, verəcəm suyun

Zamanında, ertədən

Duracağam,

Sənə bir həzin nəğmə,

Lap “Segah” olacağam,

Qalacağam
Yanında,

Ətrafında

Narin tumurcuq

Açacağam, hər zaman

Sənə səcdə edərək,

“Namaz qılacağam”

Ətəyində, kökündə

Gübrə olacağam mən,

Bunu heç unutma, sən,

Solma, gülüm, solma...

 

Solma, gülüm, solma,

Axı sənlə bir mazi

Yaşamışıq qədimdə.

Solma, qırma mənim də

Ürəyimi, qəlbimi,

Ağrıtma nə olar, gülüm.

Sən solarsan, ruhum da

Acıyar inan mənim.

Sən həp dayan, kölgəndə

Qoy yaşayım, ilbəil

Sənə “dua edim” mən

İstəməzsən, gedim mən,

İnan ki varlığımla

Əgər azca üzərsəm

Səni,

Məndən bezərsən,

Alıb bu tənha canı

Gedərəm mən, billahi.

Deyərəm ki, ilahi,

Nə olar rəhm et,

Qoy o gülüm solmasın,

Mümkün isə canımı

Al, ona ver,

Ölməsin,

Məhəbbətim, saf eşqim,

Solma, gülüm, solma...

 

Sən açdıqca, Segahı

Sanki ifa edirəm

Qutlu tar alətində,

Bilirsən də, qədimdə

Güllə bülbül eşqini

Yazan çox olub

Mən də

Çalışıram cızma-qara

Edim öz aləmimdə,

Əzik, buruq kağızda.

Solma, gülüm, yoxsa

Yox olar şeiriyyatım,

Yox olar hər bir şey,

Bu müqəddəs sənətim.

Axı bülbül olmuşam mən

Sən tək gülə aşiq,

Meylimi salmışam mən

Sənə ey gül, solma gəl.

Yalvarışıma qulaq ver,

Nə olar, dinlə azacıq,

Solma, gülüm, solma...

 

Elşən deyir, bağbanam

Bu kiçik gül bağında.

Tazə, tər çiçəklər

Açmış

Sağımda solumda.

Tanrı üçün yolum da

Bəllidir ki, əzəldən

Haqqa varmaqdır qayəm,

Bütün vücudum eşqlə

Yanır, o qibləgahım,

Bu günüm və sabahım

Ah, nə qutludur Şahım,

Sərv boylum, al taclım,

Bircə fərman gözlərəm,

Qurban olam yoluna,

Haqqına, dərgahına

Sürüm qoy üzüm, gəlsin,

Mavi gözlü o Dərviş,

Xəbər versin elimdən,

Şanlı vətən torpağı

Üstdə bitən

Elə o tər gülümdən...

 

Elşən İsmayıl

Yazar

 


... dəfə oxunub
Qiymət verilməyib...
[qiymət ver ]
Şərh yaz
2+36=
Hesaba giriş
Müəllif

Elşən İsmayıl
Haqqında
Sənət (ədəbiyyat və kino) mənim həyatım, yaşam tərzim, ruhum və varoluş səbəbimdir!
Əlaqə
Tel.:
055 654 04 61 (WhatsApp), 055 626 96 64 (Mobil)
E-mail:
ismayilelshan@gmail.com
Sosial şəbəkə:
Facebook
YouTube-da izlə
Facebook
0.0203 saniye