Nemət Cabbarov
Fəlsəfə=mahiyyət Fəlsəfə, insanın dünyaya, təfəkkürün varlığa münasibətidir. Onun əsas predmetini “dünya-insan” münasibətləri təşkil edir ardı...
növbəti səhifə
Hesaba giriş
2captcha
Tərəfdaşlar
Facebook
0.0616 saniye