Elnur Əliyev
Ithaf Elnur Rəsuloğlu (Əliyev) ardı...
SEYMUR SÖNMƏZ
BİR BAXIM GEDİM Məni yora bilməz,hicran,həsrətin, Eşqimin yolunda dəyandım mətin, Sevginin yolcusu olmuşam sənin, Bir damcı məhəbbət ver çıxım gedim. ardı...
SEYMUR SÖNMƏZ
MƏN ÇOX UZAQLARA ÇIXIB GEDİRƏM Zamana güvəndim boş oldu güman, Qismətim olubdu,qırov çən duman, Qalmağıma heç bir səbəb olmayan, Nifrət baxışlarla baxıb gedirəm Mən çox uzaqlara çıxıb gedirəm. ardı...
SEYMUR SÖNMƏZ
MƏN SƏNİ VERMƏRƏM BAŞQA BİRİNƏ Telinə çiçəkdən çələng düzərəm, Yolunda can verib hər an ölərəm, Oxşarsız,bənzərsiz elə sevərəm, Mən səni vermərəm başqa birinə. ardı...
Elşən İsmayıl
Dağ adamı... İsmayıl kişinin böyüklüyü, nurani simasıyla, humanist, xeyirxah adam olmasıyla da bitmirdi. O, eyni zamanda vətəninin, millətinin tarixini, keçmişini dərindən bilən, daim gələcəyi haqqında düşünən... ardı...
Elşən İsmayıl
“QANLI ŞAHMAT” ÇOXHİSSƏLİ SİYASİ-İDEOLOJİ BƏDİİ PYES Sakit okeanda bir ada... 3 mərtəbəli iri həcmli villa... Ətrafı silahlı adamlarla çevrələnmiş və 7/24 ciddi qorunan malikanənin irihəcmli açıq balkonu... Bir masa ətrafında iki ortayaşlı adam... ardı...
SEYMUR SÖNMƏZ
MƏNİM BU ŞƏHƏRDƏ XƏYALIM YATIR Məzəmmət qınaqlar əksilmir dildən, Dəyişir insanlar lap, günü-gündən. Səs salma sakit dur,oyanar birdən, Mənim bu şəhərdə xəyalım yatır... ardı...
Cavidan Hacıyev
Nənə "Qadan alım, bəri gəl" deyir nənə hər kəsə Kim onun otağının önündən yolu düşsə. Hər dəfə hər ötənə otağının önündən Mütləq nə isə deyir "gətir" ya "apar" nənə.... ardı...
Uraqan
Cənnət Bağı Gözəl olana qiymət verilməz. Qiymət verdiyimiz şeylər gözəlləşər. Dəyər verdikcə artar sevgi. Məsafələr əhəmiyyətsiz görünər. Yaxınlıqdakı insanlara çox uzaq, sənə daha yaxın görünər yollar. ardı...
növbəti səhifə
Hesaba giriş
YouTube-da izlə
Facebook
0.0339 saniye