Ağaəhməd Göyüşov
MÜASİR YAZARLARDA TANRI OBRAZI - IV HİSSƏ Bu silsiləvi yazılar Müasir yazarlarımızın Tanrı obrazı haqqında araşdırmalara həsr olunur... ardı...
Nurcahan İbrahimova
Xətai Şah İsmayıl XƏtayi "Dəhnamə "poeması haqqında ardı...
Nemət Cabbarov
Fəlsəfə=mahiyyət Fəlsəfə, insanın dünyaya, təfəkkürün varlığa münasibətidir. Onun əsas predmetini “dünya-insan” münasibətləri təşkil edir ardı...
Ağaəhməd Göyüşov
Natiqlik sənətinə qısa baxış Natiqlik sənəti əsrlərlə insanların öyrənmək istədiyi biliklər toplusuna daxildir. Son zamanlar isə bu sahəyə maraq xüsusilə artmaqdadır. ardı...
Günel Fərhadqızı
Ailədə antiböhran tədbirləri Şəxsi təcrübəmə əsaslanan məsləhətlərdir. ardı...
Günel Fərhadqızı
Turizmdə tur izlərimiz… Neft-qaz ölkəsi əslində, neft və qazın ixrac və satışından gələn gəlirdən asılı olmamalıdır, çünki bu milli sərvətlər tükənən sərvətlərdir. ardı...
yeni yazilar | kohne yazilar
Hesaba giriş
Tərəfdaşlar
Facebook
0.0342 saniye