Khayyam Muhammad
Qara Saçlı Tarix
Bölmə:Şeir Tarix:03:46 27 iyun 2014
Bir şeir vardı divardan asılan amma oxunmayan ardı...
Khayyam Muhammad
Sıyah
Bölmə:Şeir Tarix:23:46 12 iyun 2014
Tüm yağmur bulutlarını sana sakladım. Gelirsen her gün son bahar olsun diye. ardı...
Khayyam Muhammad
Şam qoxusu
Bölmə:Şeir Tarix:02:33 16 may 2014
Bu şam qoxan otaqları bir şeiri sıxışdırmaq Necә ki,bir bәdәnә 2 ruh salmaq qәdәr çәtindi. ardı...
Khayyam Muhammad
Biz Qaçarıq
Bölmə:Şeir Tarix:02:18 10 may 2014
Bu xaraba şәhәrin gündüzlәri gecәlәrini sevdirәr ancaq, Nә külәklәri üşüdәr nә günәşi qızdırar. Buralar heç doğma gәlmir. ardı...
Khayyam Muhammad
Biz niyә belә olmuşuq?
Bölmə:Şeir Tarix:00:49 05 may 2014
Bahalı arzularımı saxlamışam gәlәcәyimә, Ucuzları qatışdırıram dualara, Bir mömin insan qәdәr pakdı şeirlәrim ardı...
Khayyam Muhammad
Yol
Bölmə:Şeir Tarix:01:01 30 aprel 2014
Bütün yollar Romaya aparırdı amma, Biz hәlә dә bu şәhәrin küçәlәrindә heykәlik. Şeir yazdığım gecәlәri aydınladan günәşin ardı...
Khayyam Muhammad
Yataqdan mәktublar
Bölmə:Şeir Tarix:01:48 21 aprel 2014
Elә düşüncәlәr yataqdan boylanır vәrәqlәrә, Fәrqli sevgilәrә yataqdan mәktublar göndәrirәm sevgilәrlә. Alçaq tavanlı bozarmış otaqa, ardı...
Khayyam Muhammad
Azadlıq Arzuları
Bölmə:Şeir Tarix:03:07 15 aprel 2014
İki kütlә min azadlıq arzusu Qorxaq baxışlar arasında, Cәsarәt sevgilәri yaşadarıq biz. ardı...
Khayyam Muhammad
Adı Payız
Bölmə:Şeir Tarix:03:41 09 aprel 2014
Nә Ütopyalıq qalıb bir parça xәyal tullantısında, Nә sәhvlәr silә bilmәz bu doğrunu. Bu günlәrdә bir ana sevgisi axtardım bir qadının qucaqında, ardı...
Khayyam Muhammad
Kәdәr Şәhәri
Bölmə:Şeir Tarix:02:51 02 aprel 2014
Həvəssiz bir şəhər gəzintisi idi həyata gəlişin Nə gözlərin həyat dolu idi nə gülüşün... ardı...
növbəti səhifə
Hesaba giriş
Müəllif

Khayyam Muhammad
Haqqında
sadəcə  bekar  insanam  hərdən  bekarliq  şeir olur dunyani  firladan
Əlaqə
E-mail:
alone_inworld@mail.ru
Sosial şəbəkə:
Facebook
YouTube-da izlə
Facebook
0.0476 saniye